ஒத்துழைப்பு வழக்கு

FHT reducers பரவலாக பரிமாற்ற உபகரணங்களில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சாம்சங், கேனான், எல்ஜி, மிதீ போன்ற பல பிரபல நிறுவனங்களுடன் ஒத்துழைக்கிறோம்.

வழக்கு

case2